Exandia grundades 2016 av Erik Thulin och Oliver Hildebrandt med en tydlig ambition – att bygga hållbara platser för egen förvaltning som åldras med värdighet. Hem i alla dess former, där det finns utrymme och förutsättningar för liv och rörelse, både i och runt bostäderna. Platser där livskraften håller i sig, i nutid och i framtid.

I parken mellan hotellet och kontors byggnaderna finns resturanger, mötes- och picknickplatser samt trappor ner till matmarknaden.

Läs mer om Loudden Brygga här.

I de stora kontors byggnaderna finns det plats för start-ups att växa upp. Här finns också butiker för både retail och service.

Läs mer om Loudden Brygga här.

Loudden Brygga är en naturligt integrerad del av sin omgivning, men också en samling ikoniska byggnader som skapar intresse och stolthet.

Läs mer om Loudden Brygga här.

Helhet

Vi gör skillnad på att leva och att bo. Om livslusten ska välja att flytta in i ett nytt samhälle, område eller hus, så måste helheten redan bo där. Därför bygger vi dynamiska platser där människor, verksamheter och aktiviteter av alla dess slag möts, lever sida vid sida och tillsammans skapar en hållbar livskraft.

Långsiktighet

Vi tycker att skillnaden på snabba affärer och hållbar livskraft lyser för starkt i många ny- eller ombyggda områden. Den stora skillnaden ligger i långsiktighet, i att se bortom den kortsiktiga lönsamheten och i stoltheten att ha skapat en plats som sjuder av liv och blir bättre med tiden. Därför bygger vi alltid hållbart för en tid längre fram och nästan uteslutande för egen förvaltning.

Exandia bygger alla sina projekt på tre starka fundament.

Mänsklighet

Vi tror människans mest basala drivkrafter är emotionella och att de är avgörande för ett områdes livskraft.  På kort sikt påverkar det platsens attraktionskraft, på lång sikt en känsla av ägandeskap och ansvar. En plats med liv och rörelse, som håller sig levande över tid, förutsätter att människor vill vara där, inte bara att de är där av praktiska skäl. Därför får de rationella lösningarna aldrig prioritera bort de saker som skapar tillhörighet, glädje och stolthet.

Projekt

Lindholmen, Vallentuna

Yta 21.280m2, 400st bostäder.

Röllingby, Österåker

Yta 2500m2, 110st bostäder.

Smedby, Österåker

Yta 5700m2, 250st bostäder.

Loudden Brygga, Stockholm

Hotell, kontor och Bostäder

Erik Thulin &
Oliver Hildebrandt

Det handlar om att skapa, och tillgängliggöra, livskvalitet genom att titta på flera saker samtidigt. Hur saker fungerar ihop. Livskvalitet byggs inte i vinstoptimerade silos utan i helheten och alltid med människans drivkrafter och behov som utgångspunkt. Det finns en stark och hållbar övertygelse i, att om vinsten ligger i ökad kollektiv livskvalitet, kommer lönsamheten på köpet.  

Det finns en stark röd tråd som löper genom alla projekt Erik Thulin och Oliver Hildebrand är inblandade i. Oavsett om det gäller jättelika fastigheter eller jättegoda hamburgare – en mission lika storslagen som den är enkel: Att tillgängliggöra livskvalitet åt alla.